2.1.1. Удосконалений підпис. Оформлення замовлень файлових ключів

Navigation:  2. Придбання послуг > 2.1 Придбання послуг КЕП >

2.1.1. Удосконалений підпис. Оформлення замовлень файлових ключів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Крок 1. Формування даних замовлення

1.З доступного переліку актуальних послуг, що міститься у блоці "Оберіть продукт" персонального кабінету, необхідно обрати "Послуги КЕП" (Рис. 2.1.1.1).

clip0004

Рис. 2.1.1.1. Вибір послуги

2.Обрати необхідний пакет послуг та натиснути кнопку [Замовити] (замовлення можна також додати через Корзину – кнопка [Додати в корзину]) (Рис. 2.1.1.2).

 

clip0144

Рис. 2.1.1.2. Вибір пакету послуг

3.Завантажити дані діючого сертифікату підпису. На даному кроці є можливість зазначити інформацію щодо всіх необхідних відповідальних осіб (керівник, головний бухгалтер, співробітники, дані печатки), таким чином оформити одразу декілька КЕП в одному замовленні.

 

Для додавання нового інформаційного блоку Співробітник, необхідно натиснути кнопку [Додати співробітника] (Рис. 2.1.1.3).

Для кожного співробітника, дані слід вносити окремо, у новому блоці.

clip0006

Рис. 2.1.1.3 Додавання даних про співробітників

 

 

Увага!

На даному кроці, відповідальні особи мають можливість вносити інформацію особисто. Для цього необхідно виконати авторизацію у Сервісі з використанням КЕП. Користувач буде ідентифікований за кодом ЄДРПОУ відповідного підприємства, актуальне замовлення відображатиметься в переліку замовлень персонального кабінету відповідальної особи.

Далі необхідно обрати замовлення на придбання пакету послуг КЕП (статус створено) та внести дані діючого сертифікату відповідальної особи (Рис. 2.1.1.4).

-для внесення інформації про сертифікат необхідно натиснути кнопку [Внести дані];

clip0007

Рис. 2.1.1.4 Внесення особистих даних співробітника

-на формі внесення даних про сертифікат підпису, необхідно натиснути кнопку [Отримати з КНЕДП] або [Оберіть сертифікат підпису] (Рис. 2.1.1.5) та обрати діючий сертифікат. Після завантаження інформації з сертифікату, певні поля форми будуть заповнені автоматично;

clip0008

Рис. 2.1.1.5 Вибір діючого сертифікату користувача

-необхідно встановити дату початку дії нового сертифікату КЕП (Рис. 2.1.1.6 (1)). Для вибору дати з календаря, необхідно натиснути кнопку [clip0009] або ввести дату власноруч;

clip0010

Рис. 2.1.1.6 Внесення даних про сертифікат

-перевірити правильність даних щодо ПІБ підписувача (Рис. 2.1.1.6 (2)), за необхідності, відкоригувати;
-перевірити правильність контактних даних в полях Юридична адреса*, Контактний телефон, E-mail. Також, за необхідності, зазначити дані про посаду підписувача та підрозділ, в якому працює підписувач.
-ввести зміст контрольної фрази для голосової автентифікації підписувача (Рис. 2.1.1.6 (3)), що необхідна для ідентифікації користувача під час звернення до КНЕДП «Masterkey» по телефону, у разі виникнення проблем;
-зазначити відповідь на контрольне питання (Рис. 2.1.1.6 (4));

Увага!

Обов’язково запам’ятайте вказані питання та відповідь, оскільки дана інформація є винятково-важливою під час звернення до КНЕДП «Masterkey».

-обрати "Так", якщо користувач погоджується на відкриту публікацію сертифіката КЕП на сайті КНЕДП «Masterkey» (Рис. 2.1.1.6 (5));
-після чого необхідно натиснути кнопку [Зберегти].

Внесена інформація відобразиться у відповідному інформаційному блоці. Якщо обрано помилковий сертифікат, то необхідно попередньо видалити інформацію (кнопка [Видалити дані]) та внести нові дані замовника (кнопка [Внести дані]) (Рис. 2.1.1.7).

clip0011

Рис. 2.1.1.7 Особисті дані підписувача

Аналогічно вносяться дані про інших відповідальних осіб та печатку, для яких замовляється послуга (Рис. 2.1.1.8).

Щоб додати N-кількість печаток для замовлень «Пакет "Базовий. Електронна печатка для РРО". Строк дії 1 рік», необхідно виконати дії, описані в розділі 3.5 Формування N-кількості печаток.

clip0012

Рис. 2.1.1.8 Внесення особистих даних відповідальних осіб

Увага!

Загальна сума до сплати буде складатися з вартості замовленої послуги КЕП для кожної відповідальної особи (та печатки).

Для продовження процесу оформлення замовлення, необхідно натиснути кнопку [Продовжити>].

Крок 2. Зазначення даних про замовника

На цьому кроці необхідно внести розширену інформацію про особу замовника, частина даних на формі вже будуть заповнені автоматично, після завантаження діючого сертифікату .

1.Необхідно вказати вид занятості замовника (Рис. 2.1.1.9 (1)) Юридична особа, Відокремлений підрозділ.
2.Необхідно вказати актуальний e-mail (Рис. 2.1.1.9 (2)), на який надходитимуть повідомлення про стан обробки замовлення.
3.Вказати додаткову інформацію: поштова адреса замовника підписувача, система оподаткування підприємства (ІПН, номер свідоцтва платника ЄП, номер свідоцтва платника ПДВ).

 

clip0013

Рис. 2.1.1.9 Дані про замовника

4.Далі, за необхідності, необхідно вказати реквізити банківського рахунку (Рис. 2.1.1.10).

clip0014

Рис. 2.1.1.10 Реквізити банківського рахунку

5.Перевірити правильність даних або внести нову інформацію в блоці Керівник – посада, код за ДРФО, ПІБ. Всі поля даного блоку є обов’язковими (Рис. 2.1.1.11).

clip0015

Рис. 2.1.1.11 Дані про керівника

6.Натиснути кнопку [Продовжити>].

Замовлення про надання послуги створено, його можна переглянути в переліку активних замовлень персонального кабінету (Рис. 2.1.1.12).

clip0016

Рис. 2.1.1.12 Перегляд замовлень персонального кабінету

На будь-якому з кроків 1-2 користувач може припинити оформлення замовлення та повернутися до процедури пізніше. Таке замовлення відображатиметься в персональному кабінеті в стані "Створено".

Увага!

Під час повторного отримання послуги, у разі зміни адреси реєстрації, є можливість масової заміни реквізитів, детальніше в розділі 3.6. Функція «Масова зміна реквізитів» для сертифікатів.

Крок 3. Завантаження електронних документів

На даному етапі, необхідно додати файли з заявками на отримання сертифікатів (файли «*.p10»). Файли додаються для всіх відповідальних осіб, що були зазначені на етапі формування замовлення (Крок 1) (Рис. 2.1.1.13).

Увага!

Файли «*.p10» мають бути попередньо сформовані в програмі «Арт-Крипто+» або «ІІТ Користувач ЦСК-1» або «Арт-Звіт Pro» (див. розділ 4. Генерації особистих ключів та заявок).

Максимальний розмір файлу «*.p10» має бути 3,7 КБайт.

clip0017

Рис. 2.1.1.13 Завантаження електронних документів

Також, за умови зміни особистих даних відповідальної особи чи атрибутів підприємства, необхідно надати обов’язково скан-копії юридичних документів. Це можуть бути: копія паспорту громадянина України та копія довідки про присвоєння ІПН; копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи (Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписка, або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців); копія усіх сторінок довідки з Державної служби статистики; копія наказу про призначення на посаду співробітника, або іншого документа, що засвідчує посаду співробітника (наприклад, Договір) та інше.

Увага!

Кожна сторінка юридичного документа повинна бути відсканована та додана окремо. Допустимі формати скан-копій «*.jpeg», «*.jpg», «*.png». Максимальний обсяг файлу має бути 1 МБайт.

 

1.Щоб додати скан-копії юридичних документів необхідно:
-у блоці Загальні документи натиснути кнопку [Завантажити];
-на формі вибору файлів натиснути кнопку [Оберіть файли] (Рис. 2.1.1.14 (1)) та оберати відповідний файл скан-копію документу. Для завантаження доданого файлу, необхідно натиснути кнопку [Завантажити] (Рис. 2.1.1.14 (2)) або [Завантажити всі]. Як результат успішного завершення процесу, файл буде завантажений до таблиці (Рис. 2.1.1.14 (3));
-для збереження даних необхідно натиснути кнопку [Зберегти] (Рис. 2.1.1.14 (4)).

Увага!

Файли можна завантажувати окремо по черзі або усі разом (кнопка [Завантажити усі]). У випадку помилки файли можна видалити (кнопки [Видалити], [Видалити усі]).

Усі завантажені файли скан-копій групи будуть збережені у вигляді одного документа.

 

Увага!

При формуванні нових замовлень є можливість переглянути попередньо завантажені копії документів, натиснувши на [Переглянути]
Якщо завантажені документи з попереднього замовлення не актуальні, то при повторному замовленні наявна можливість завантажити актуальні копії документів, натиснувши кнопку [Видалити] з метою їх актуалізації.

 

clip0018

Рис. 2.1.1.14 Завантаження файлів

2.Додати заявку на отримання сертифікату підпису – файл «_request_sign_*.p10». Опис завантаження файлу, аналогічний до наведеного вище.
3.Додати заявку на отримання сертифікату шифрування – файл «_request_crypt_*.p10». Опис завантаження файлу, аналогічний до наведеного вище.
4.Натиснути кнопку [Продовжити>].

Увага!

Опис процесу завантаження копій цифрового паспорту або картки платника податків (РНОКПП) користувача застосунку Дія (фізичної особи) наведено в розділі 3.4. Функція «Надати через Дію».

Опис процесу завантаження копій документів з хмарного сховища GoogleDrive наведено в розділі 3.3 Функція «Завантажити з GoogleDrive».

 

Далі відбувається формування пакету документів, відповідно до замовлення: заява приєднання до договору на отримання послуг КЕП, акт надання послуг та інше.

На даному етапі є можливість призупинити оформлення замовлення, вийшовши з персонального кабінету, та повернутися до замовлення пізніше.

Замовлення перебуватиме у стані "Очікування документів". Продовжити оформлення замовлення можна пізніше, після надходження на e-mail листа з інформацією про готовність документів (Рис. 2.1.1.15).

clip0019

Рис. 2.1.1.15 Лист-повідомлення про готовність пакету документів до замовлення

Крок 4. Підписання документів

Після надходження повного пакету документів угоди придбання послуги, стан замовлення зміниться на "Підписання документів" (Рис.2.1.1.16).

clip0020

Рис. 2.1.1.16 Перегляд стану замовлень у персональному кабінеті

Далі, на сформований пакет документів, слід накласти КЕП усіх відповідальних осіб (директор, головний бухгалтер, печатка, співробітники) та надіслати документи на обробку Адміністратору Сервісу.

Перейти до форми підписання пакету документів замовлення (Рис. 2.1.1.17) можна одним зі способів:

1.Зачекати завершення процесу формування пакету документів, в результаті чого відкриється форма з відповідним пакетом документів. Дана процедура займе певний проміжок часу.
2.Зайти до персонального кабінету та обрати сформоване замовлення в стані "Підписання документів".
3.Перейти до форми пакету документів замовлення за посиланням, що наведено у листі-повідомленні.

clip0021

2.1.17 Перелік сформованих документів замовлення

Отримані документи, що були сформовані та надіслані для підписання двосторонньої угоди про надання послуг, необхідно перевірити. Для цього документ необхідно відкрити на перегляд (Рис. 2.1.1.18) у окремому вікні,  натиснувши кнопку [clip0022]. Також документ можна роздрукувати (кнопка [clip0023]) чи зберегти на диск (кнопка [clip0024]);

clip0025

Рис. 2.1.1.18 Перегляд документа в окремому вікні

Документ можна завантажити, для цього необхідно натиснути кнопку [clip0026] (Рис. 2.1.1.19) або зберегти на диску (наприклад, обравши Зберегти файл).

clip0027

Рис. 2.1.1.19 Завантаження документа

Далі потрібно підписати кожний документ окремо. Для цього необхідно:

-натиснути кнопку [clip0028];
-на формі накладання цифрового підпису натиснути кнопку [Підписати];

clip0029

Рис. 2.1.1.20 Форма підписання електронного документа

-обрати тип особистого ключа (файловий або апаратний);
-зазначити назву КНЕДП, що видав особистий ключ;
-зазначити шлях до ключа;
-ввести пароль;
-натиснути кнопку [Підписати].

clip0030

Рис. 2.1.1.21 Зчитування особистого ключа

Як результат успішного підписання документа, стан документа зміниться на "Підписано".

Після цього необхідно підписати заявки отримання сертифікатів (файли «*.p10») (Рис. 2.1.1.22):

-необхідно натиснути кнопку [Підписати];

clip0031

2.1.22 Підписання файлів «*.p10»

-зчитати особистий ключ, як було описано вище.

Для продовження процесу оформлення замовлення необхідно натиснути кнопку [Продовжити>].

Далі, підписаний пакет документів буде надіслано  Адміністратору Сервісу для перевірки й погодження з боку постачальника послуги КНЕДП «Masterkey».

Крок 5. Оплата замовлення

Після відправлення підписаного пакету документів стан замовлення зміниться на "Очікування оплати" (Рис. 2.1.1.23).

clip0032

Рис. 2.1.1.23 Перегляд замовлень персонального кабінету

Далі необхідно перейти до форми перегляду замовлення, оберати варіант форми оплати сформованого рахунку (Рис. 2.1.1.24):

clip0033

Рис. 2.1.1.24 Оплата сформованого замовлення

 

1.Для онлайн оплати через сервіс iPay.ua або LiqPay необхідно обрати та натиснути на відповідну к6нопку з назвою платіжної системи (Рис. 2.1.1.24 (1)) та здійснити оплату рахунку.

clip0034

Рис. 2.1.1.24(1) Оплата рахунку через систему iPay.ua

2.Для оплати рахунку-фактури в інший спосіб (наприклад, у відділенні банку) необхідно відкрити та роздрукувати документ Рахунок (Рис. 2.1.1.24 (2)). Здійснити оплату послуги у будь-якому найближчому відділенні банку або через доступну  систему електронних платежів (е-банкінг, online- банкінг та інше).

На даному етапі є можливість призупинити оформлення замовлення, вийшовши з персонального кабінету, та повернутися до замовлення пізніше, після обробки даних Адміністратором ресурсу. На період перевірки даних щодо оплати, замовлення буде перебувати в стані "В роботі".

Як результат успішного завершення транзакції оплати замовлення, на e-mail надійде відповідний лист.

Крок 6. Збереження отриманих сертифікатів

Після зміни стану замовлення на "Послуга надана" можна зберегти сформовані сертифікати.

clip0035

Рис. 2.1.1.25 Перегляд замовлень персонального кабінету

Для цього необхідно:

1.Обрати замовлення з переліку.
2.Перевірити надіслані сертифікати шифрування та підпису й зберегти їх (кнопка [Зберегти на диск]).

Увага!

Отримані сертифікат шифрування та сертифікат підпису мають бути збережені на носії інформації, де розташований файл особистого ключа «Key-6.dat» відповідальної особи.

Для кожної відповідальної особи (директор, бухгалтер, співробітники та печатка) має бути окремий носій інформації.

 

clip0036

Рис. 2.1.1.26 Збереження надісланих сертифікатів

Після збереження сертифікатів, замовлення  можна помістити в архів. Для цього необхідно перейти до переліку замовлень та для обраного замовлення  натиснути кнопку [В архів] (Рис. 2.1.1.27).

clip0037

Рис. 2.1.1.27 Переміщення обробленого замовлення до архіву